„Zakup usług B+R mającej na celu opracowanie innowacyjnego portalu internetowego”

Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa,

Mariusz Krupa s.c. ul. Wróbla 66/U5, 20 -719 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Zakup usług B+R mającej na celu opracowanie innowacyjnego portalu internetowego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

I Oś Priorytetowa, Działanie
1.5, konkursu nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/19